Preskočiť na obsah

VZN č. 7-2013 o zákaze požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na verejných priestranstvách