VZN č. 7-2013 o zákaze požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na verejných priestranstvách

Zverejnené
30. júna 2014
Kategória

Prílohy