Zverejnenie el.adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy