VZN č. 4-2012 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Medzany a určení výšky nájomného

Zverejnené
31. októbra 2014
Kategória

Prílohy